Analyse av Funcom

Spillselskaper er noe jeg føler jeg har god bakgrunn for å investere i, og det mest interessante i Norge er Funcom (FUNCOM, Oslo Børs). De har lansert sitt spill Conan Exiles, og har i tillegg spillet Mutant: Road to Eden under utvikling i tillegg ut utvidelsespakker til Conan Exiles.

Conan Exiles har solgt forholdsvis bra, og fått greie kritikker på steam. Når det er sagt, så er Funcom-aksjen notorisk til å gå opp og ned med spillanseringer som vi har sett med Age of Conan og The Secret World. De fikk også forholdsvis gode kritikker, men tok aldri av. Det er vanskelig å si om Conan Exiles vil ta av i større grad, men muligheten er iallefall der for at aksjekursen går opp med tanke på salget nå i andre kvartal og for utvidelsespakker fremover.

Nøkkeltall

Nåværende EPS (earnings per share) ser ut til å være rundt 0,7 kroner, som med en aksjekurs på 20-tallet er forholdsvis bra. Det å se på historikken for en spillselskap som lanserer et spill tredjehvert år er ikke så nytting.

ROE (return on equity) er også skyhøy med over 80, men som sagt er dette basert på ferske tall fra først kvartal, som er veldig gode med forhåndssalg av Conan Exiles. Med en PE ratio på under 10 er det selvsagt en billig aksje slik den ser ut i siste kvartal, på litt sikt er PE ratio på 30.

Det som man må passe på er at Funcom er en typisk trader-aksje, som har store svingninger både på kort og lang sikt. Høyeste verdi er jo over 240 kroner, tilbake før lanseringen av Age of Conan, før den falt ned på en tiendedel. Under lanseringen av Secret World hoppet den tilbake til nesten 100 kroner, før den falt til under 10 kroner.

Age of Conan ble lansert 23. mai 2008, og da tok det bare en måned før aksjekursen stupte. Dette må selvsagt sees i sammenheng med finanskrisen som inntraff samtidig. Mer interessant er det å se på Secret World-lanseringen 3. juli 2012, da aksjen på forhånd hadde gått opp til over 100 kr. Ved lansering var den nede på 50 kroner, og den fortsatte ned til under 10 kroner.

Konklusjon

Aksjekurs 29.05.18: 20,88 kroner

Det interessante er at vi ikke har sett den samme kursutviklingen nå, som kan tyde på at vi slipper en ny lokal topp. Kursen har riktig nok doblet seg det siste året, men alle grunnleggende tall tyder på at aksjen er billig fortsatt. De aller fleste spill er, om ikke døgnfluer, midlertidige suksesser, og markedet har kanskje fått dette med seg. Inntjeningen til Funcom tror jeg blir veldig bra i 2018, og vi kan se en dobling av kursen. Om de klarer å holde koken utover, vil høsten og vinteren vise.

Conan Exiles har solgt over 1,4 millioner kopier så langt, og er fortsatt på topplista til Steam. Sammenligner vi med Secret World så solgte dette 200 000 kopier de første månedene, og Age of Conan solgte 500 000 kopier den første uka.

Min vurdering er at dette er en investering med høy risiko, men med bra potensiale. Jeg kjøper på kort sikt (6 mnd-1 år), og ser hvordan markedet for Funcom da ser ut.

Funcom kjøpt 29.05.18 til kurs 20,88 kroner


Analyse av Expedia Group

Expedia Group er nok en velkjent reiseoperatør på den norske markedet, med tjenester som Expedia.com, Trivago og Hotels.com. Jeg har tidligere sett litt på Ctrip.com og TripAdvisor, som ikke har vært noe tydelige positive investeringsobjekter.

Expedia ble startet som en del av Microsoft, men tatt ut i 1999. De livnærer seg hovedsaklig som en sammenligningstjeneste for fly og hotell, og får en viss provisjon for salg. Jeg har selv solgt trafikk til Expedia gjennom mine reisesider. Jeg tror fortsatt reise er i vekst, og en slik tjeneste føles som en forholdsvis sikker tjeneste med lav risiko.

Grunnleggende tall

Når vi ser på EPS, så ligger denne nå på 2.42, og de siste årene har vist omtrent tilsvarende tall, bortsett fra 2015 hvor den var oppe i 5.7. Expedia har en tydelig syklisk EPS over året, hvor det første kvartalet er dårlig. For første kvartal ligger den på -0.91.

For ROE så ligger denne i 2017 på 6,3, altså litt lavt. Tidligere har denne ligget på 8,6 til 18.

Expedia hadde en omsetning på 10 milliarder dollar i 2017, med et resultat på 380 milloner dollar. Omsetninga har økt jevnt og trutt fra 4 milliarder i 2012.

Aksjekursen er ned fra ca 144 dollar det siste året, med en toppnotering på nesten 160 dollar sommeren 2017. PE ratio ligger på 30-50 litt avhengig av hvem man spør. Den siste måneden er oppgangen i kurs bra, så nå kan være et bra tidspunkt for å gå inn.

Konklusjon

Aksjekurs 29.05.18: 117,83 dollar

Expedia virker som en interessant og sikker investering, med positive resultat hvert år. Aksjekursen har vært forholdsvis flat de siste 2-3 årene, etter at resultatene ble noe dårligere. Alikevel føles dette som en forholdsvis sikker investering på lengre sikt. Om de kan ta markedsandeler kan resultatene komme på samme måte som tidligere. Omsetningen øker stadig, så om de får bedre bunnlinje kan aksjekursen gjøre et hopp. Jeg anser risikoen for et stort fall som liten. Til tross for dette valgte jeg å investere i Ctrip.com i stedet, som jeg anser som mer spennende.


Analyse av TripAdvisor

TripAdvisor (TRIP, Nasdaq) er mest kjent som verdens største side for reiseanmeldelser, og du ser reklame for de på annenhver restaurant i større byer. De prøver også å etablere seg som salgskanal for hotell og reiser, med Booking Holdings Inc som en av de største konkurrenten. Booking Holdings står bak sider som Booking.com og Momondo. En annen er Expedia Group, med sider som Expedia.com og Hotels.com.

TripAdvisor har så langt ikke vist at de kan utnytte sitt potensial som verdens største base for anmeldelser til å ta de markedsandelene som de ønsker deg. Faktisk har markedsandelen sunket de siste årene.

Nøkkeltall

EPS-verdiene for TripAdvisor er dystre, ned fra rundt 1,5 i 2015 til negative i dag. EPS-grafen er helt motsatt at det som er ønskelig.

Med dårlig inntjening betyr det også dårlig ROE, som ligger på 1,45 %. Median for de siste 10 årene er 26 %.

Med et negativt resultat betyr det at PE ratio er udefinert, men også før var PE høy med verdier opp mot 60-70.

Inngangen kan være grei, siden det er positive nyheter rundt TripAdvisor og de har nådd en ny lokal topp som er den høyeste siden starten av 2017. Insider-handelen er negativ, dvs at flere selger enn kjøper.

Konklusjon

Aksjekurs 28.05.18: 49,48 dollar

Til tross for at jeg hadde håpet å finne noen argumenter for å kjøpe TripAdvisor, er konklusjonen at jeg ikke fant noen. I stedet kan jeg se på selskaper som Ctrip.com og Expedia Group, som er underdogs i konkurransen mot giganten Bookings Holding.

Jeg ser ikke noen grunn til å kjøpe TripAdvisor, men vil følge aksjen for å se om de kan snu trenden og utnytte sin posisjon i markedet.


Analyse av Netflix

En av de store rakettene de siste årene har vært Netflix (NFLX, Nasdaq), og jeg er litt bitter over at jeg ikke har gått inn tidligere. Når det er sagt, er det interessant å se om jeg tror det kan være potensiale for videre vekst her.

Som de fleste sikkert vet, så tilbyr Netflix TV-serier og film på sin streamingplattform. Etter min erfaring tilbyr de den beste plattform for nettopp dette, og de tilbyr mye gode serier. Jeg tror de kan bli den ledende aktøren på sikt når lineær-TV-tilbyderne skal prøve å komme seg over på ny teknologi.

Nøkkeltall

Når det gjelder EPS (earnings per share), så er dette positive tall. Det siste året har EPS gått fra 0,4 til 0,6 og siste tre år er den opp fra 0,05. Grafen viser en veldig positiv ESP-vekst, som gjenspeiles i aksjekursen det siste året.

Hvis vi ser på ROE (return on equity), så er denne også veldig god. Per mars 2018 er denne på 30 %, med en median på 17 % de siste 13 årene.

Det skal sies at aksjen har gått fra 163 dollar til 351 dollar det siste året, og opp fra under 100 dollar for to år siden. Med en PE ratio på 280 er ikke dette noen billig aksje, og må øke omsetningen videre for å kunne gå opp ytterligere.

Konklusjon

Aksjepris per 27.05.18: 351,29 dollar

Dette er en aksje hvor tallene tilsier at det er et godt kjøp. Omsetningen er økende, med nesten 100% på to år, og jeg det er store markedsandeler de fortsatt kan ta. De tjener penger og leverer et godt produkt, så det er absolutt et selskap jeg har tro på. Jeg kunne nok tenkt meg å kjøpt for et år siden i stedet, men jeg har tro på at aksjen skal videre oppover.

På lang sikt (5+ år) tror jeg dette er et godt kjøp, og jeg velger å investere i Netflix med tro på at de fortsatt har mye vekst i vente.

Kjøpt for 351.61 dollar.


Analyse av Ctrip.com

Ctrip (CTRP, Nasdaq) er et kinesisk selskap som tilbyr reiser, hovedsaklig mot det kinesiske markedet, men som øker i størrelse. I slutten av 2017 kjøpte de trip.com, og bruker nå denne som primær side for det globale markedet. Kinas middelklasse tror jeg kommer til å reise mer og mer fremover, så de har et godt utgangspunkt. De er kjent for å bruke vitenskap i avgjørelsene sine, og tester ofte hypoteser før de gjør noen avgjørelser.

Nøkkeltall

Først ut er EPS (earnings per share), som bør øke de siste kvartalene. I tredje kvartal 2015 ser det ut til å ha skjedd noe som påvirket EPS til å bli veldig høy, men når man ser bort fra det så ser EPS grei ut de siste to årene. Den er økende, men ikke så veldig, og det varierer den del mellom kvartalene.

Når vi ser på ROE (return on equity) så er denne ca 5 % nå, men historisk median er på 12 %. Det ser ut til at de har slått estimatene på inntjening de siste fem kvartalene, så det teller litt positivt.

Når det gjelder inngang, så har utviklingen vært positiv den siste måneden, med et stort hopp da resultatene for første kvartal ble lagt frem 23. mai. Aksjen har vært forholdsvis flat de siste tre årene, med en topp i august 2017. PE ratio på aksjen er høy med 76. Omsetningen har økt fra ca 5 mrd i 2013 til nesten 17 mrd i 2017.

Konklusjon

Aksjekurs 27.05.18: 46,50 dollar

Tallene taler ikke positivt for denne aksjen, så om man skal investere må det være på grunn av stor tro på fremtiden. Det virker som en dyr aksje med høy risiko, men omsetninga øker veldig med en oppgang fra 1,6 mrd i 2015 til 4,1 mrd i 2017. Om denne økningen kan omsettes i økt fortjeneste, kan denne aksjen være en rakett.

På lang sikt (5+ år) tror jeg dette er et interessant kjøp, men med stor risiko. Når jeg også har sett på noen av konkurrentene, TripAdvisor og Expedia, så virker Ctrip som den beste investeringen. De tjener penger, har kraftig vekst og har et potensiale til vekst med økt reising fra Kina. Aksjekursen har vært flat de siste 2,5 årene, men med fokus på fortsatt vekst og bedre resultat tror jeg dette er en god investering.

Jeg kjøper på lang sikt til en pris på 46,00 dollar.


Analyse av Paypal

Når jeg skal investere i aksjer er det en del kriterier jeg ønsker selskapet skal oppfylle. Noen ganger, eller kanskje ganske ofte, bryter jeg disse reglene, men jeg liker iallefall å ha de i bakhodet. For investeringer fremover tenker jeg derfor å legge ut en liten analyse av selskaper jeg vurderer å investere i, og om jeg kjøper kan det også brukes når jeg i fremtiden skal selge, for å se om mine spådommer slo til.

Først ut er Paypal (PYPL, Nasdaq), en av verdens største betalingsløsning når man ser bort fra kort-selskapene. Jeg tenker at fremtiden for selskapet er lys, og at det er et veldig interessant kjøp fortsatt. De har også akkurat annonsert et tettere samarbeid med Google, som jeg mener er positivt for fremtiden.

Paypal var tidligere en del av Ebay, men ble skilt ut som et selvstendig selskap i 2015. I 2020 vil de ikke være primær betalingsløsning for eBay, men sidestilles med vanlig kortbetaling.

Nøkkeltall

Det viktigste punktet jeg sjekker for en aksje er om EPS (earnings per share) øker de siste kvartalene.  Dette er en faktor som kan si at en aksje fortsatt er i vekst, og ikke har stagnert. Jeg liker å se om 1-2 år bakover i tid, for å se trenden. I tillegg er det positivt om inntektene øker like mye som resultatet, siden det betyr at markedet fortsatt er i vekst.

Paypal har de siste to årene økt EPS fra 1,11 til 1,25 og til 1,58. Dette er en økning for hvert kvartal, som er akkurat det jeg ser etter i en aksje. Siste halvåret har den gått fra 1,29 til 1,58, over 20 %. Aksjekursen har stått nesten stille siste halvår, men har nesten doblet seg siste året.

Det neste punktet er ROE (return on equity), som er inntekter delt på aksjeverdi for selskapet. Det gir et tall på hvor profitabelt et selskap er basert på verdien. Normalt ønsker jeg minst 17 % og gjerne høyere for å være et veldig godt kjøp. Paypal ligger på 13,1 % de siste 12 månedene, noe som er litt lavt. Når det er sagt, så er ROE økende, som er et godt tegn.

Inngang er det siste viktige punktet når jeg vurderer en aksje, og det ser bra ut. Aksjekursen har vært forholdsvis flat det siste halvåret, men med en fin oppgang siste måned. Innside-handelen er kun positiv (kjøp).

P/E (price-earings ratio) er aksjepris delt på EPS, som gir en indikasjon om hvor dyr en aksje er i forhold til inntjeningen. PE-ratio for Paypal er over 50, som betyr at det er en forholdsvis dyr aksje i forhold til dagens inntekter.

Konklusjon

Paypal er en dyr aksje, men med potensiale til å øke i verdi. Om de for økt sin andel av netthandelen og inntekter på dette, kan oppgangen bli bra. Jeg tror også det er en aksje med forholdsvis lav risiko, med tanke på at de er godt etablert i markedet og mye brukt. De er en av markedslederne, men må passe på at Stripe ikke spiser for mye av markedet deres. Samarbeidet med Google kan bli veldig viktig på sikt.

Aksjekurs 27.05.18: 80,96 dollar

På lang sikt (5+ år) tror jeg dette er et interessant kjøp. Jeg har ikke avgjort om jeg kjøper enda.


Analyse av iQiyi

iQiyi (IQ, Nasdaq) er en kinesisk videoplattform, altså noe tilsvarende Netflix. De ble startet opp i 2010 av Baidu, den største søkemotoren i Kina. I mars 2018 kjørte de en IPO og fikk inn 2,25 millarder dollar, og ble notert på Nasdaq-indeksen.

Posisjonen til iQiyi ser veldig solid ut med over en halv milliard aktive brukere hver måned. I tillegg har de en avtale med Netflix som at deres originale serier også kan vises på iQiyi. De produserer mye eget innhold.

Grunnleggende tall

iQiyi tjener fortsatt ikke penger, men den første kvartalsrapporten viser at omsetningen gitt opp over 50 % fra året før, og tapene var redusert til 22 %, fra 33 %.  EPS ble redusert fra 5.37 til 1.97.

Konklusjon

Aksjepris 11.05.18: 21,00 dollar

Dette er ikke en aksje man kjøper på grunn av de grunnleggende tallene, men med tro på at de vil begynne å tjene penger på sikt. Med Baidu som hovedeier og med stor markedsandel allerede, har jeg tro på dette. Den største konkurrenten er Youku Tudou fra Alibaba.

Jeg investerer i iQiyi på lang sikt (2+ år), og tar en ny vurdering når de har lagt ut en del kvartalsrapporter.

Kjøpt 11.05.18 til 21 dollar.